Quảng Ngãi: Lãnh Đạo Sở, Ngành Bị Phê Bình Hàng Loạt

Ngày đăng: 19-08-2021 11:06:33

Hàng loạt lãnh đạo sở, ngành ở Quảng Ngãi bị phê bình.


Cùng với việc phê bình nhiều lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cần nghiêm túc xin lỗi người dân.

 

Ngày 19-8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa có văn bản liên quan đến việc chấn chính, phê bình lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường cùng lãnh đạo 11 địa phương vì chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân.

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành vì chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan thuộc thẩm quyền mình quản lý; phê bình Chủ tịch UBND các huyện Ba Tơ, Bình Sơn vì không phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường báo cáo số liệu hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân địa bàn mình quản lý.

Phê bình Chủ tịch UBND các huyện Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ vì phối hợp thực hiện không nghiêm túc trong công tác báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, làm chậm trễ thời gian chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quảng Ngãi: Lãnh Đạo Sở, Ngành Bị Phê Bình Hàng LoạtÔng Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường cùng các địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn tồn đọng trên địa bàn. Tuy vậy, nhiều địa phương lại không chịu báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo báo không đầy đủ để Sở Tài nguyên - Môi trường và ngành chức năng tổng hợp tham mưu lên UBND tỉnh giải quyết.

Riêng năm 2020, TP Quảng Ngãi tiếp nhận 2.480 hồ sơ nhưng chỉ giải quyết và trả kết quả được 632 hồ sơ cho người dân. Trong đó, giải quyết đúng hẹn 36 hồ sơ, còn 596 hồ sơ trễ hẹn. Huyện Nghĩa Hành tiếp nhận 251 hồ sơ nhưng chỉ giải quyết cho 136 hồ sơ, trong đó 40 hồ sơ đúng hẹn, còn 96 hồ sơ trễ hẹn…

Theo đánh giá của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, tuy để xảy ra những bất cập, chậm trễ gây bức xúc như nêu trên song việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của UBND TP Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành và Sở Tài nguyên - Môi trường chưa thực sự nghiêm túc. Hầu hết đều là kiểm điểm phê bình, rút kinh nghiệm. Chỉ có 1 viên chức văn phòng đăng ký đất tại TP Quảng Ngãi bị kỷ luật hình thức "khiển trách".

Cùng với việc phê bình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cần nghiêm túc rà soát, đánh giá lại mức độ vi phạm của từng cá nhân, đơn vị liên quan để tiếp tục xem xét việc kiểm điểm, xử lý lại trách nhiệm trên tinh thần phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, gắn trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, thẩm định, xử lý hồ sơ cho người dân, hoàn thành trước ngày 1-10.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cần nghiêm túc công khai xin lỗi người dân trên địa bàn bằng văn bản để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoàn thành trước ngày 20-8.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hang-loat-lanh-dao-so-nganh-o-quang-ngai-bi-phe-binh-20210819093010056.htm
Nguồn: T.Trực (Người lao động)

Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Tấn Khang.

 

MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN TẤN KHANG

Địa chỉ: 68A, Đ.Số 4, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://www.dongygiatruyentankhang.net - Email: cskhdongygiatruyentankhang@gmail.com

Hotline: 0704 708 306 / 0989 675 179

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0704 708 306